Editura ASCR este clasificata în categoria A2 (edituri cu prestigiu recunoscut), pentru domeniul Psihologieîn Anexa 28 a Ordinului ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învatamântul superior. 
Acest ordin aproba standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învatamântul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calitatii de conducator de doctorat si a atestatului de abilitare. Noile standarde minimale, disponibile în anexa ordinului de ministru, pentru fiecare comisie CNATDCU în parte, sunt rezultatul unei ample consultari publice, organizata de Ministerul Educatiei, în luna noiembrie, pe baza propunerilor elaborate de Consiliul National pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU). Standardele minimale necesare si obligatorii sunt prevazute în anexele nr. 1 - 35, care fac parte integranta din prezentul ordin.
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Ordin% 206.129_2016%20standarde%20minimale.pdf

https://www.edu.ro/sites/default/files/anexa%20ordin% 
206.129_2016%20standarde%20minimale_0.pdf

Anexa nr. 28 - COMISIA DE PSIHOLOGIE, STIINTE ALE EDUCATIEI, EDUCATIE FIZICA Sl SPORTSTANDARDE MINIMALE NECESARE SI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVATAMÂNTUL SUPERIOR SI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE

Domeniul Psihologie
Edituri A2; Editura ASCR (Cluj-Napoca); Editura Polirom (Iasi); Editura Trei (Bucuresti)
Edituri B: Editura Academiei Române, Editura All, Editura Sper, Editura Tritonic, Editura Universitatii din Bucuresti, Editura Universitara (Bucuresti); Presa Universitara Clujeana (Cluj-Napoca), Editura Universitatii A.I. Cuza, Editura Institutul European (Iasi); Editura Universitatii de Vest (Timisoara)