Titluri în curs de apariție

Russell A. Barkley

Copii dificili. Manualul psihologului expert

Colecția Psihologul expert pregătește o nouă apariție.

 

O carte care continuă să fie un reper al psihoterapeuților de pretutindeni, scrisă de un autor al cărui nume reprezintă o autoritate în domeniu, Copii dificili prezintă un program în 10 etape deosebit de eficient pentru pregătirea părinților în managementul comportamentului copilului (de la 2 la 12 ani). Specialistul va primi un set de instrumente validate științific cu ajutorul cărora îi va putea ajuta pe părinți să înțeleagă cauzele comportamentului non-compliant, provocator, opoziționist sau ostil, acasă și la școală deopotrivă; să întreprindă acțiuni sistematice pentru reducerea apariției acestui tip de comportament și să întărească schimbările în bine. Sunt incluse de asemenea și instrucțiuni cuprinzătoare privind evaluarea. Formatul cărții este unul mare, ușor de folosit pentru fotocopierea numeroaselor fișe destinate părinților și a celor două scale de evaluare (Scala de evaluare a situațiilor de acasă și Scala de evaluare a situațiilor de la școală).

„Cea de-a treia ediție a acestui manual, ca și edițiile anterioare, reprezintă rezultatul eforturilor de a face cunoscută succesiunea procedurilor necesare pentru dobândirea de abilități de management al comportamentului copiilor de către părinții care au copii cu opoziționism provocator, proceduri pe care le-am folosit în ultimii 35 de ani de practică clinică și care sunt, în bună măsură, încununarea a peste 45 de ani de cercetări în domeniu și de experiență clinică alături de alți specialiști. La fel ca în cazul celei de-a doua ediții, cea de față mi-a permis: 1) să actualizez referințele bibliografice în conformitate cu literatura de specialitate din momentul de față privitoare la originile comportamentului opoziționist și provocator la copii, referințe care aduc argumente în favoarea acestui program, 2) să fac trimiteri bibliografice suplimentare referitoare la eficiența acestor proceduri, 3) să actualizez instrumentele de evaluare prezentate în cele ce urmează și 4) să fac modificările necesare în cazul instrucțiunilor de punere în practică a etapelor acestui program, ținând seama de alte cercetări și de o experiență clinică mai îndelungată.”

Russell A. Barkley